هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

جلسه کمیته اجرایی همایش hse در محل سازمان تشکیل گردید

کد خبر : 3226 خبر
پ

جلسه کمیته اجرایی همایش hse در محل سازمان تشکیل گردید و در خصوص برگزاری کارگاه‌های دوره‌های تمدید و ارتقا و‌ همچنین در خصوص چگونگی اطلاع رسانی بیشتر این همایش در سراسر کشور تصمیماتی اخذ شد.

اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر