هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

کمیته علمی

پ

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

درجه علمی

رشته

1

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

(دبیر علمی همایش)

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد

مهندسی عمران – زلزله

2

دکتر داوود دومیری گنجی

(دبیر اجرایی همایش)

دانشگاه فناوری نوین آمل

استاد

مهندسی مکانیک

3

دکتر مصطفی خانزادی(عضو)

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد

مهندسی عمران - سازه

4

دکتر پرویز قدوسی(عضو)

دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد

مهندسی عمران - سازه

5

دکتر فرهاد قادری(عضو)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

دانشیار

مهندسی عمران

6

دکتر فرشیدرضا حقیقی(عضو)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

استادیار

مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

7

دکتر احسان جهانی بهنمیری

(عضو)

دانشگاه مازندران

استادیار

مهندسی عمران

8

دکتر حسینعلی اصغرنیا(عضو)

دانشگاه علوم پزشکی بابل

استادیار

بهداشت محیط

9

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

(عضو)

دانشگاه علم و صنعت ایران

استادیار

مهندسی عمران - سازه

اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر