هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

شورای سیاست گذاری استان

پ

1- مهندس محمد نظری

2- مهندس سیف اله علی نیا

3- مهندس عباس رهگشای

4- آقای سید هاشم حسینی

5- مهندس حسین نعمتیان

6- مهندس عادل منصورکیائی

7- دکتر سودابه مهری

8- دکتر محمد فیروزیان

9- دکتر محسن قربانی

10- مهندس سید حمیدرضا مسیبی

اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر