هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

کمیته اجرایی

پ

دکتر سودابه مهری (رییس کمیته اجرایی)

مهندس سونا شکوه (دبیر کمیته اجرایی)

مهندس حسین عرب خزائلی (عضو)

دکتر سوگند اسدی (عضو)

مهندس عبداله سعیدی کیاسری (عضو)

مهندس محمودمومنی (عضو)

مهندس سید علی باقری (عضو)

مهندس سید مجتبی حسینی (عضو)

مهندس شهاب اصغرنیا (عضو)

مهندس محمد نعمتی (عضو)

مهندس سحر زعفری (عضو)

 

 

اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر