هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...

شورای سیاست گذاری

پ

 

1 – معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جناب آقای محمود محمودزاده

2 – استاندار استان مازندران، جناب آقای احمد حسین زادگان

3 – مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جناب آقای حامد مانی فر

4 – مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، جناب آقای مفید غلامی راد

5 – مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران، جناب آقای محمد نظری

6 – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، جناب آقای سیف اله علی نیا

7 – مدیرکل کار، تعاون، رفاه اجتماعی، جناب آقای کامران اصغری

8 – مدیرکل محیط زیست، جناب آقای حسینعلی ابراهیمی

 

اشتراک گذاری
لینک ورود کارگاه های مجازی دوره های HSE
روز شمار همایش :اتمام همایش
سامانه کاربران
سامانه داوران
تاریخ های مهم
  • تاریخ همایش (1399/07/23)
  • آغاز ثبت نام (1399/06/11)
  • مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد) (1399/06/27)
  • مهلت ارسال اصل مقالات (1399/06/29)
حامیان

پوسترپوستر